Gå till Svenska kyrkans hemsida
StorkyrkanS:ta ClaraS:t Jacob Kyrka

Kurs i kristen tro

Kursen hålls i S:t Jacobs kyrka. Varje kväll inleds med enkel mässa kl 17.30 med efterföljande fika till självkostnadspris. Föredraget startar kl 18.00. Ingen föranmälan behövs.

kommande kvällar

28 februari Tema Pilgrim med Petra Carlsson och Jorma Isomettä
7 mars Från jämlik rebellrörelse till hierarkisk kyrka - vad hände egentligen? Diskussions- och inspirationskväll med journalisterna Maria Schottenius och Ami Lönnroth, teologerna Ulrika Svalfors och Sofia Camnerin samt domprost Hans Ulfvebrand. Samtalsledare: Petra Carlsson
14 mars Kristet liv - vad innebär det att leva som kristen? Kristina Ljunggren, präst och Hans Hernberg Bratt, diakon
21 mars Jesus i Bibeln - att leva i berättelsen Joakim Schröder, präst och skådespelare
28 mars Förberedelser inför påsknattens dop och konfirmation

Om du önskar kan du avsluta kursen med dop och/eller konfirmation, som förrättas av biskop Eva Brunne, i Påsknattsmässan i Storkyrkan den 30 april kl. 23.00.
Kursledare: Petra Carlsson, präst och doktor i teologi

Läs hela terminens program här

Publicerad: 9 januari 2013