Gå till Svenska kyrkans hemsida
StorkyrkanS:ta ClaraS:t Jacob Kyrka

Pressmeddelande: Storkyrkan kan rengöras

Storkyrkan kan rengöras
Stiftsstyrelsen i Stockholms stift har beslutat att Storkyrkan får 9 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning. Stockholms domkyrkoförsamling har sedan tidigare fått ett kyrkobyggnadsbidrag på 3,4 miljoner. De 12,4 miljonerna kommer att användas till en ordentlig antikvarisk rengöring och renovering av Storkyrkan. Det innebär att kyrkan kommer att vara stängd f o m den 11 januari och öppna igen i slutet av april.

Det var ungefär 20 år sedan Storkyrkan rengjordes. En antikvarisk rengöring innebär att kyrkans utsmyckning hålls ren från damm och smuts. Det gäller t ex Storkyrkans altaruppsättning, predikstol, kungsstolarna och S:t Göran och draken. En konservator är ansvarig för att rengöringen genomförs på ett korrekt sätt.

- Rengöringen av Storkyrkan är viktig för att kunna bevara kulturarvet. Det är en glädje för församlingen att vi kan genomföra detta omfattande rengöring- och renoveringsarbete. Många besökare framöver kommer att ha glädje av det. Vi kommer att ha rustat för kyrkans alla högtider, säger domprost Åke Bonnier.

Om kyrkoantikvarisk ersättning
Församlingen har en vård - och underhållsplan att utgå ifrån när kyrkoantikvarisk ersättning söks. Ursprungligen skulle en antikvarisk rengöring i Storkyrkan ha genomförts 2007. Men församlingen prioriterade då att satsa på S:t Jacobs kyrka som nu är stängd för rengöring under hösten. Den kyrkoantikvariska ersättningen täcker inte hela beloppet utan församlingen måste själv stå för en del av kostnaden.Kontakt:
Emelie Simmons, kommunikationschef , 0707- 13 30 05, emelie.simmons@svenskakyrkan.se


Publicerad: 17 september 2009