Gå till Svenska kyrkans hemsida
StorkyrkanS:ta ClaraS:t Jacob Kyrka

DIAKONI - ETT ANNAT ORD FÖR SVENSKA KYRKANS SOCIALA ARBETE

I Gamla Stan-delen är det diakonala arbetet framför allt knutet till äldreverksamhet. Hem- och sjukbesök, regelbundna samlingar för äldre och återkommande utflykter under en dag eller en vecka är exempel på delar av arbetet bland äldre.
Enskilda församlingsbor som hamnat i utsatthet kan också söka extra ekonomiskt stöd ur stiftelser som församlingen förvaltar.

Tyngdpunkten för församlingens övriga diakonala arbete ligger i området kring S:ta Clara kyrka och Sergels torg. Utöver anställda diakonmedarbetare är ett stort antal frivilliga engagerade i cityarbetet.

Seniorträffar

Torsdagar kl 13.00 i Nicolaisalen,Själagårdsgatan 13, Gamla stan. Vid varje träff serveras en värmande soppa, om inget annat anges. Alla välkomna till en stunds samvaro och samspråk hälsar Kristina Ljunggren och Petri Junttila!
Höstens återstående träffar:
27 november: Vi sjunger och berättar om advents- och julpsalmer Gunhild Frisendal m fl.
Fredag 5 december kl 13.00 Storkyrkosalen, Stortorget 1 (obs! ny dag och plats) Luciakaffe med julsmörgås samt pepparkakslotteri.
Anmäl dig till luciakaffet senast 28 november på tfn 08 723 30 00, vardagar kl 9-12.

Diakon i Stockholms domkyrkoförsamling

Ulf Lindgren tar emot för samtal varje fredag kl 9-12 i Storkyrkan, lilla Sakristian.

I S:ta Clara kyrka arbetar Inga Pagreus och Yvonne Kerygman som diakoner.


Inga Pagreus tar emot måndag och torsdag kl 10-11.30.
Yvonne Kergyman tar emot tisdag, onsdag och torsdag kl 13.30-15.00
På fredagar nås de båda säkrast per mejl.
Skicka ett mejl till Inga Pagreus genom att klicka här
Skicka ett mejl till Yvonne Kerygman genom att klicka här

Du kan också skicka sms till 0704 56 33 29. Ange namn och ärende. de återkommer till dig så fort de har tid.

Kyrkans familjerådgivning

www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Uppdaterad 1411