Gå till Svenska kyrkans hemsida
StorkyrkanS:ta ClaraS:t Jacob Kyrka

DIAKONI - ETT ANNAT ORD FÖR SVENSKA KYRKANS SOCIALA ARBETE


I Gamla Stan-delen är det diakonala arbetet framför allt knutet till äldreverksamhet.
Hem- och sjukbesök, regelbundna samlingar för äldre och återkommande utflykter under en dag eller en vecka är exempel på delar av arbetet bland äldre.
Enskilda församlingsbor som hamnat i utsatthet kan också söka extra ekonomiskt stöd ur stiftelser som församlingen förvaltar.

Tyngdpunkten för församlingens övriga diakonala arbete ligger i området kring S:ta Clara kyrka och Sergels torg. Utöver anställda diakonmedarbetare är ett stort antal frivilliga engagerade i cityarbetet.

Från S: ta Clara går medarbetarna ut med kafévagn och soppkök på Sergels torg för att möta hemlösa (måndag – fredag). På Malmskillnadsgatan finns regelbundet ett team för att möta prostituerade kvinnor. Ungdomsdiakoni på Sergels torg är en relativt ny verksamhet för att etablera ett hjälparbete för ungdomar på Plattan. Projektet drivs i samverkan med Kristen Utmaning.

Ulf Lindgren tar emot för samtal varje fredag kl 9-12 i Storkyrkan, lilla Sakristian ej juni månad).

Kyrkans familjerådgivning
www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Uppdaterad 1402