Gå till Svenska kyrkans hemsida
StorkyrkanS:ta ClaraS:t Jacob Kyrka

Om församlingen

Stockholms Domkyrkoförsamling ligger mitt i Stockholms city i Sveriges hjärta. Församlingen har tre uppdrag.
1. Att vara kyrka för boende i Gamla stan, i Clara- och Jacobsområdet
2. Att vara kyrka för alla som arbetar eller kommer som besökare till dessa områden
3. Att fungera som Stockholms domkyrka, t ex vid riksdagens öppningsgudstjänst på hösten varje år.


I de tre kyrkorna Storkyrkan, S:ta Clara och S:t Jacob firas gudstjänst flera gånger i veckan. Året om arrangeras konserter, både större musikupplevelser med entré och gratis lunchkoserter på vardagar. Kurserna i kristen tro leder ofta till både dop och konfirmation av vuxna. Det diakonala arbetet handlar till största del om arbete bland människor som lever i yttersta utsatthet.
Omkring 1 miljon människor besöker kyrkorna varje år.

De förtroendevalda
Här presenteras församlingens förtroendevalda.

Vänförening driver Clara
Sedan 2009 bedriver S:ta Klara vänförening verksamheten i S:ta Clara kyrka. Stockholms domkyrkoförsamling ansvarar dock för den regelbundna musikverksamheten.

Skattemyndigheten ansvarar för folkbokföringen

Ansvaret för folkbokföring ligger numera hos skattemyndigheten. Folkbokföringsreformen innebar att ansvaret överfördes från Svenska kyrkan till Skattemyndigheten. Enligt ett regeringsbeslut från 1990 ska alla handlingar gällande folkbokföring till och med 1991-06-30 som förvaras på församlingarna levereras till respektive landsarkiv.

Det innebär att Stockholms domkyrkoförsamling inte längre har kvar kyrkobokföringsarkivet och därför inte kan vara behjälplig i samband med släktforskning. Vi hänvisar till Stockholm stadsarkiv (08-508 283 00) som tagit över handlingarna.
Domkyrkoförsamlingen har numer inget kyrkoboföringsmaterial arkiverat för tiden fram till 1999-12-31

Hör gärna av dig till oss om du har frågor.
 

FIN__för_tryck_feb2012.pdf
ordlista.pdf

Varje termin ordnar vi visningar och teaterföreställningar för barn i förskola och skola.

Tänd ett ljus i Storkyrkans ljusglob och skänk någon en tanke. Intäkterna från ljusgloben går till församlingens sociala verksamhet.