Gå till Svenska kyrkans hemsida
StorkyrkanS:ta ClaraS:t Jacob Kyrka

Katedralakademin, kultur och tro i city

Återstående programpunkt i vår:
6/5 Björn Skogar Nathan Söderblom som teolog och religionsvetare
I samarbete med Religionsvetenskapliga sällskapet

IGNATIANSKA ANDLIGA ÖVNINGAR


Att få vara i tystnad och gå in i bibeltexter enligt Ignatius metod
Själakoret, Storkyrkan varannan fredag kl 15.00 udda veckor
Start vecka 3, ingen föranmälan behövs.
Ignatius, samtida med Luther, ville att alla människor både män och kvinnor, skulle få hjälp att närma sig Gud och bygga en personlig relation till det heliga. Därför skapade han de Andliga övningarna som alla oavsett bakgrund eller kunskaper kan utföra. Kom till Storkyrkan och prova du också.

KURS I KRISTEN TRO VÅREN 2014


Torsdagkvällar i S:t Jacobs kyrka 18.00 – 19.30

Kursen pågår. Ny kurs våren 2015.
10 april Ulf Lindgren: Katolsk, judiskt och muslimskt – Vad kan vi lära av andra traditioner?
16 april (obs onsdag i Storkyrkan) Övning inför dop och konfirmation
19 april Biskop Eva Brunne döper/konfirmerar i Storkyrkan under påsknatten
Kursledare: Ulf Lindgren, präst
Vill du veta mer? Skicka ett mejl till Ulf Lindgren genom att klicka på denna röda text

MÄSTER ECKHARTKVÄLLAR

Föreläsningar kring Mäster Eckhart, en av Kyrkans största mystiker, den medeltide dominikanermunken Mäster Eckhart, som levde i Tyskland under sent 1200-tal. I sina predikningar talade han ofta om människans möjlighet att möta Gud ansikte mot ansikte, ett möte bortom ord och förstånd.
8/5 och 22/5 kl 18.00-19.30 i S:t Jacobs kyrka. Mässa kl 17.30.
I samarbete med stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet

Mer om ignatiansk andlighet

Andlighet är ingenting statiskt. Tro är inget man har eller inte har. Det är något som behöver underhållas och växa, något som behöver tränas. Detta kände man väl till på medeltiden, och både Luther och Ignatius av Loyola talar om vikten av att varje kristen skapar sin egen relation till Gud – och ständigt talar med Gud. Som en hjälp till den sökande människan utvecklade Ignatius de Andliga övningarna under första hälften av 1500-talet. Dessa utgörs av en serie bibelbetraktelser och fysiska övningar som görs i tystnad under 30 dagar.

Under våren 2014 kommer Storkyrkan inte att kunna erbjuda 30 dagar i tystnad, men dock att under en timme varannan veckan få smaka på de Andliga övningarna. Att få vara i tystnad, att lyssna till sin egen andning och få hjälp att gå in i korta bibeltexter och höra Guds viskande tilltal är utgångspunkt varifrån man sedan på egen hand börjar tala med den Gud som ständigt längtar efter att vara med dig.

Praktiska detaljer
Övningarna är öppna för alla, både personer som är vana vid retreater och meditationer och personer helt utan vana. Ledaren ger kortare instruktioner och vägleder med frågor. Deltagarna får sedan med sig texter och råd för hur man under kommande vecka fortsätter samtalet med Gud genom övningar och promenader. Möjlighet finns till enskilda samtal med kursledaren.
Plats: Själakoret i Storkyrkan
Tid: Fredagar udda veckor kl 15 med start vecka 3. Fram till slutet av maj.

Ledare är Ulf Lindgren, som själv gjort de Andliga övningarna hos jesuiterna i St Beuno’s i Wales och lett övningar på Klostret i Kumlafängelset.
 

Filmen Father and son visas i S:t Jacobs kyrka 28 april kl 18.00

Filmen Granatäpplets färg avslutar vårens Den dolda guden - filmcirkel i city. Visas 12 maj kl 18.00 i S:t Jacobs kyrka